.

Maar hoe dan?

Vind hier jouw antwoorden

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende vorm van coaching/begeleiding aan kinderen en hun ouders waarbij ik als coach ondersteun bij het behalen van de zelfgekozen doelen.

Waarbij helpt een Jeugd Breincoach?

Voor leerlingen die hinder ondervinden van prikkels en drukte zijn er grote uitdagingen op school met het werkgeheugen, plannen, automatiseren en concentreren.

Deze kinderen zijn erg gebaat bij het regelmatig doen van oefeningen die de onderstaande executieve functies versterken.

(Executieve functies regelen het gedrag. Het wordt aangestuurd in het voorste deel van het brein bij het voorhoofd).

 • nadenken voordat er gehandeld wordt.

 • informatie in het geheugen houden bij het uitvoeren van complexe taken.

 • emoties reguleren om doelen te behalen of gedrag te controleren.

 • aandachtig blijven, ondanks afleiding.

 • op tijd en efficiënt aan een taak beginnen.

 • een plan maken en beslissen wat belangrijk is.

 • informatie en materialen ordenen.

 • tijd inschatten, verdelen en deadlines halen.

 • doelen formuleren en realiseren.

 • flexibel omgaan met veranderingen en tegenslag.

 • een stapje terug doen om jezelf en de situatie te overzien en te evalueren

Wat is de Leren Leren methode?

Wat is de leren leren methode?:
Er wordt goed gekeken naar hoe uw kind het beste leert. We besteden aandacht aan de bevordering van de zelfstandigheid binnen het leren, planning, organisatie, motivatie, het stellen en behalen van doelen en vooral het (her-)vinden van plezier in leren.
Zo blijkt het effect bij de jeugd dat hinder ondervindt van prikkels en drukte enorm positief gebleken. Zij ervaren (eindelijk) succes bij het leren. Waardoor het zelfvertrouwen groeit en dus ook de motivatie.

Voor wie is de Strong Kids training?

Voor ieder kind!

Deze trainingen staan in het teken van de thema’s:

 • weerbaarheid

 • assertiviteit

 • faalangst

 • examen- of toetsvrees

 • leer en durf zelf keuzes te maken

 • durf jezelf te zijn

 • sociaal emotionele ontwikkeling

 • veiligheid

 • pesten en gepest worden

Visuele coaching?

Jazeker! Sommige gesprekken coach ik visueel. 
Daarmee wordt bedoelt dat ik soms een gesprek uittekenen op een groot vel papier. 
Omdat kinderen die hinder ondervinden van prikkels en drukte vaak erg visueel zijn ingesteld, Helpt deze visuele manier van coachen bij een goed overzicht en/of inzicht in het gesprek.